Hibás lekérdezés:SELECT * FROM tps_statistics WHERE request_uri LIKE '%module=news%' AND request_uri LIKE '%target=article%' AND request_uri LIKE '%id=2475'
Table 'c2budapesttown_hu.tps_statistics' doesn't exist

Budapesttown - The Best Budapest site on the Web!
   

Keresés
 Home
 Jegyek
 Városnézés
 Szálláshelyek
 Események
 Budapest
 Security
 Szállodakereső
  Szórakozás
  Éttermek
  Gyorséttermek
  Kávéházak
  Cukrászdák
  Klubok és pubok
  Kaszinók
  Nightklubok
  Üzletközpontok
  Mozik
  Színházak
  Múzeumok
  Turizmus
  Utazási irodák
  Látványosságok
  Események
  Városnézés
  Szépség - divat
  Óra - ékszer
  Szépségszalon
  Szabóságok
  Divattervezők
  Exkluzív butikok
  Cipő
  Optika
  Fodrászat
  Masszázs
  SPA
  Fitness
  Információk
  Közlekedés
  Térkép
  Nagykövetségek
  POLICE
  Kikapcsolódás
  Oktatás
  Ruhatisztítás
  Gyorsjavító
  Házhozszállítás
  Virág - ajándék
  Egészségügy
  Fogászat
  Plasztikai sebészet
  Kórházak
  Magánorvos
  Patikák
  Üzlet
  Pénzügy
  Kiállítások
  Konferenciák
  Bankettek
Bajcsy-Zsilinszky Kórház
Budapest Törvényhatósági Bizottsága 1927. évi 250. felügyeleti határozata szerint a Szegényház téren (ma: Rózsák terén) levő régi, korszerűtlen szegényházat megszünteti és a főváros idős, ápolásra szoruló szegényei számára 1600 férőhelyes modern otthont építenek.

A kiírt tervpályázat alapján az új épületegyüttest hármas tagozásban kellett elkészíteni. Külön egy épületet az ápolásra szoruló, de egészséges gondozottak részére, egy kisebb, kórházszerűen működő épületet a betegeknek és egy harmadik épületet a tüdőbetegek részére.

A bíráló bizottság úgy határozott, hogy a kivitelezési megbízást megosztva adja ki: kétharmadát Maróthy Kálmánnak, egyharmadát pedig Szabolcs Ferencnek ítélték oda. A két terv egyesítésében Rimanóczy Gyula működött közre. A fentiek szerint a három tervezett épület nagyságrendi megoszlása a következő volt:

1.) Az egészségesek 1000 férőhelyes otthona: 12 000 m2
2.) A betegek részére 450 férőhelyes kórházi épület (a mai "A" épület).
3.) A 150 ágyas tüdőosztály (a mai "E" épület).

A kivitelezést pénzügyi okokból, két ütemben tervezték. Miután az elsődleges cél a főváros elaggott betegeinek egyesített helyen való ápolása és gyógyítása volt, ezért az első ütemben a kórházi épület és a tüdőosztály megépítése szerepelt. A harmadik épület megépítése, amelyet a Lavotta utcai részre terveztek, a II. Világháború miatt végleg meghiúsult. A teljes építkezés költségeit 4 131 830 pengőre becsülték és ténylegesen 3 793 701 pengőbe került. A Népjóléti Minisztérium 480 000 pengő hozzájárulást biztosított.

Az építkezést 1930 júliusában kezdték meg és 1931. őszén fejezték be. A tényleges átadásra 1932 júniusában került sor. A kivitelezés az akkori idők legmodernebb követelményeinek felelt meg. Fémvázas ablakokat és ajtókat alkalmaztak. A folyosók üveg-márvány lapjai, a termek különböző színű csempéi, az oszlopos lépcsőház, a tüdőosztály arany-klinker téglái és a különleges növényekkel beültetett park azt mutatta, hogy az alaposság mellett, a formai elemek alkal mazására is nagy hangsúlyt fektettek. Az épületeket átvevő bizottság azt javasolta, hogy az eredeti tervektől eltérően, Kőbánya lakosságát ellátó, aktív intézmény létesüljön. A javaslatot a Törvényhatósági Tanács elfogadta.

Az intézmény ünnepélyes megnyitására 1932. június 21.-én került sor. A megnyitást követő napon a kórházban megindult a munka, a kórtermek megteltek kőbányai betegekkel. A főépületben három belgyógyászati osztály (összesen háromszáz ággyal) és száz ággyal egy sebészeti osztály működött. A tüdőosztályon az akkor népbetegségnek számító TBC ellátásának és ápolásának minden feltétele rendelkezésre állt: külön sétálókerttel, nagy teraszokkal és sporteszközökkel kialakított épület Európában is kuriózumnak számított.

A kórház betegei, az első időszakban (1932-1940) Kőbánya Auguszta- és Sibrik-telepének lakói voltak. A II. Világháború során a kórházban sebesültek és fertőző betegek ellátását is végezték, különösen a László Kórházat ért bombatámadást követően. A kórház működése 1945 márciusában állt helyre.

A kórházban az első bővítésekre, az 1955-71 évek közötti időszakban került sor. Bár, Kőbánya két szülőotthonát, a "Gizellá"-t és a "Paulá"-t 1950-ben az intézményhez csatolták, mégis szükséges volt egy korszerű Nőgyógyászati Osztály létesítése is, amely Zsigmond Zoltán vezetésével 1955-ben kezdhette meg működését. A Zárday professzor által vezetett III. sz. Belgyógyászati Osztály pedig, Kardiológiai Osztállyá alakult át. 1956-ban, illetve 1967-ben a Gizella és a Paula krónikus osztályokká alakultak át. 1954 és 1961 között a 160 ágyas Tüdőosztály sebészeti részleggel kiegészítve működött. 1950-ben megnyílt az Orr-Fül-Gégészeti Osztály, amely 1957-ben, az 'A' épület negyedik emeletén korszerű műtővel egészült ki. 1957-ben a laboratórium és a Röntgen Osztály fejlesztése és a Gyógyszertár megnyitása is lezajlott.

1971. májusában átadták a kórház új, 103 ágyas épületét. A kórház Területi Vezető Kórház lett. 1972 január 1.-én megkezdte működését a Szemészeti Osztály, 1973-ban pedig Buda, Óbuda és Pest egyesítésének centenáriumán átadásra került az új igazgatósági épület. Ugyancsak 1973-ban felújították a II. és III. sz. Belgyógyászati Osztályt, megalakult az Anaesthesiológiai és az Intenzív Osztály. 1977-ben létrejött a Művese Állomás. A legtöbb osztályon 1973 és 1979 között korszerűsítés és bővítés zajlott le. A különböző kiszolgáló egységek létrehozása illetve rekonstrukciója is befejeződött 1980-ig. 1975 és 1980 között, a X. kerület lakossága 70 000-ről 110 000-re növekedett és XVII.-XVIII kerületek lakosságszáma is számottevően gyarapodott. A kórházra háruló területi ellátási feladatokban könnyített a Délpesti Kórház 1981. évi megnyitása.

1977. január 1-ével integrálták a kórházzal a X. kerületi felnőtt járóbeteg szakellátást (a szakrendelőt, a körzeti és üzem egészségügyi szolgálatot), valamint 1981. január 1-étől integrálásra került a XVII. kerületi felnőtt járóbeteg szakellátás, valamint a két kerület gyermek alapellátása is.

Az 1980-as években a nehezedő gazdasági helyzet ellenére is sikerült szelektív fejlesztéseket megvalósítani: 1983-ban új Szemészeti Osztály, Központi Laboratórium és Audiológiai Osztály kezdte meg a működését. 1987-ben nyílt meg az új Központi Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Osztály.

1991-ben megtörtént az I. számú Belgyógyászati Osztály rekonstrukciója, a Sebészeti Osztályon ér- és plasztikai sebészeti ellátás indult meg. A Szemészeti Osztály új lézerkészüléket kapott. A szakrendelés fejlesztése a gyermek-nőgyógyászati, meddőségvizsgáló és andrológiai ellátással valósult meg.

1995 szeptemberében Dr. Papp László lett a kórház főigazgatója.

Az intézet strukturális változásai közül kiemelendő a gasztroenterológiai, endokrinológiai, angiológiai, kardiológiai és intenzív koronária ellátás önálló profilként való megjelenése. A 'Gizella' krónikus osztály épületében Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály kezdett működni, a kórházban megalakult a Kardiológiai Rehabilitációs Osztály. Az Urológiai osztályon urodinámiás készüléket helyeztek üzembe és prosztatarák szűrési programot indítottak.

1997-ben az intézmény 65. évfordulóján felavatták a kórház parkjában emelt professzorok tornyát, amely a kórház iskolateremtő, orvosprofesszorainak állít emléket. Ez az emléktorony része lett a kórház logójának is. 1997-ben megkezdődött az invazív intervenciós kardiológiai ellátás kialakítása. Átadásra került az új konyhaépület és ebédlő. Vállalkozási keretek között ígéretes fejlődésnek indult az ultrahangos vese- és epekőzúzás, a citológia és szövettani diagnosztika.

1998-ban kezdte meg tevékenységét az Anaesthesiológiai Ambulancia és a fájdalom ambulancia. Az Urológiai Osztályon bevezetésre került a lökéshullámokkal való kőzúzás (ESWL), Nőgyógyászati Osztályon a korszerű endoszkópos műtéti gyakorlat. A diabetes rendelésen belül külön láb-ambulancia jött létre. Megalakult az Osteoporosis Centrum, az infektológiai konzíliumokat pedig Dr. Ludwig Endre professzor látja el. A Gasztroenterológiai Osztályon a tápcsatorna vérzéses betegek ellátására külön szubintenzív részleg alakult meg. A rendelőintézetekben több gondozó korszerűbb körülmények között folytatta tevékenységét. A III. sz. Belgyógyászati Osztály a kelet-pesti régió Hypertonia Centruma lett és a pajzsmirígy betegek ellátását is elindították.

Bővült az endoszkópos és ultrahang műszerpark. Fejlesztésre került a Kórház-hygienés Osztály, megszervezésre került a haematológiai konzíliumok rendszere.
Létrejött a Controlling Osztály, fejlesztésre került az informatikai rendszer.

1999-ben a kórház elnyerte az ISO 9002 minőségügyi tanúsítványt. A fővárosi kórházak közül elsőként vezette be a kórház az ISO minőségbiztosítási rendszert. Az ISO 9001:2001 szabványnak megfelelően került e rendszer átalakításra, amelyet a DEKRA Nemzetközi Tanúsító Céggel auditált a kórház. Több osztály rezidens képzése akkreditációt nyert. Öt orvos PhD fokozatot nyert el, a szakmai kollégiumok munkájában négy osztályvezető főorvos vett részt.

2000-ben megalakult az Angiológiai Haemodinamikai Egység, megvalósult az Angiológiai Centrum. A DEXA új csontsűrűség mérő készüléket helyezett működésbe. Az orvosok és szakdolgozók részére kreditpont szerző tanfolyamokat tartottunk.

2000. október 1-én különvált a Neurológiai és a Psychiátriai Osztály. Korszerűbbé vált a gép és műszerpark, a klinikai laboratórium működése.

2001-ben létrejött az Onkológiai Szakambulancia és a neurológiai kúraszerű ellátás.

Tovább folyik az informatikai rendszer fejlesztése. Külön költség-hatékonyság informatikai modul tervezése indult meg.

2002. júniusában kórházunk 70. évfordulóját ünnepelte. Jubileumi Tudományos Évkönyv-et adtunk ki és a Pataky István Művelődési Házban Jubileumi Tudományos Ülés-t tartottunk.

Kórházunk fennállása óta, számos híres orvos személyiség dolgozott az intézményben. Mindenképp meg kell említeni Dr. Perémy Gábor belgyógyász, c. egyetemi tanárt, Dr. Mester Endre sebész, egyetemi tanárt, Dr. Keszler Pál európai hírű mellkassebész professzort, Dr. Zárday Imre professzort, a magyarországi kardiológia egyik megteremtőjét, Dr. Kerkovits Gyula c. egyetemi docenst, akit az intenzív kardiológia specialistájaként tartanak számon, Dr. Szigeti István egyetemi docenst, a kiváló haematológust és Dr. Beliczay-Pavlik Miklóst, aki létrehozta, az általa 33 éven át vezetett Röntgen Osztályt.

A kialakult magas szakmai színvonal és a naprakész szervezési rendszer vonzóvá teszi a kórházat a tanulni vágyó orvostanhallgatók, orvosok és betegeink számára is.

http://bajcsy.hu/

Név: Bajcsy-Zsilinszky Kórház
Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.
Telefon: +36 (1) 432-7500
Fax: +36 (1) 432-7523
Küldje el ismerősének a cikket!
Feladó
Cím
Megjegyzés:
További ajánlatunk:
Péterfy Sándor Utcai Kórház
A Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet a Fővárosi Önkormányzat tulajdona és egyúttal legnagyobb egészségügyi intézménye 1431 (796 aktív és 635 krónikus) ágyával, valamint szépen felújított rendelőintézetével áll az évente hozzánk forduló mintegy 40.000 fekvő-és 700.000 járóbeteg rendelkezésére.
Országos Kardiológiai Intézet
Az Intézet 1957-ben a 25/1957 EüM számú utasítással létesült, melyet a 31/1977 EüM utasítás, a Népjóléti Minisztérium 1997 június 16-ai keltezésű engedélye és az Egészségügyi Minisztérium 2000 december 29-i közleménye korszerűsített.
Szent Margit Kórház
A Szent Margit kórházat a múlt század végén építette a Főváros. 1897 október 31-én avatták fel és adták át ünnepélyesen az óbudai betegek számára.
Szent Ferenc Kórház
A kórház alapkő-letétele 1935. augusztus 15-én történt.
Uzsoki utcai Kórház
A Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháza az észak-pesti régió meghatározó egészségügyi intézménye.
Szent János Kórház
"A tudomány és a közegészségügy követelményeinek és modern igényeknek teljesen megfelelő, de emellett minden fényűzés mellőzésével új kórház építtessék"
Szent Imre Kórház
Intézményünk orvosi gárdájának elméleti felkészültsége kiemelkedő.
Országos Sportegészségügyi Intézet - Sportkórház
Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportkórház az Egészségügyi Minisztérium gyógyító-megelőző, szervezési-módszertani, irányító továbbképző és tudományos-kutató alapintézménye.
Nyírő Gyula Kórház
A Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház elsődlegesen biztosítja a hozzátartozó XIII. kerületben lakók belgyógyászati, szülészet-nőgyógyászati, sebészeti, neurológiai, pszichiátriai és addiktológiai ellátását.
Károlyi Sándor Kórház
Az Újpesti Károlyi Kórházat Gróf Károlyi Sándor alapította 100 évvel ezelőtt, azzal a céllal, hogy Újpest- Rákospalota és környéke lakosai számára a kor színvonalának megfelelő ellátást biztosítson.


 
 Kapcsolat   Impresszum   Médiaajánlat   Hirdetési elvek   Adatvédelem   GY.I.K